Tapusi filma „Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”

ziņa publicēta 17.06.2018
Filmā ir atspoguļots neliels vēsturisks izklāsts par Lubāna ezera iedambēšanu, iekļaujot tajā vēsturiskos foto un kino arhīvu materiālus un stāstniekus, kas ir dzīvojuši laikā, kad Lubāna ezers ticis iedambēts un pārveidots. Kā dzīve mainījusies laikiem līdzi.

Līdztekus tam filmā caurvijās arī jauni stāsti -  par cilvēku šodien. Par to, kā viņš izjūt dabas liegumu „Lubāna mitrājs” un Lubāna ezera tuvumu savā ikdienā, kādas ir viņa pārdomas, sajūtas, nākotnes prognozes un perspektīvas. Par to, cik viegli vai grūti ir savienot saimniecisko darbību ar teritorijā noteiktajiem aizliegumiem, vai tas tiek uzskatīts par pozitīvu efektu, kuru izmantot savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, vai gluži pretēji. 

Filmā meklētas atbildes uz jautājumu par cilvēka lomu dabā – „Lubāna mitrājā” – šodien, kas jau pavisam drīz atkal būs dzīva vēsture.

Ceram, ka katru skatītāju pārņems savas sajūtas un pārdomas par to, cik daudzveidīga un neviennozīmīga ir šī teritorija, par to cik dažādi var skatīties uz vienu un to pašu, par to, ka runājot vienā valodā, var saprasties vai nesaprasties. Mēs esam noķēruši laiku un mirkli šodien, mūsu pēdas rīt mīs jau citus ceļus… Kādus, tas būs atkarīgs tikai no mums pašiem!

Filma ir brīvi pieejama ikvienam Lubāna mitrāja informācijas centra Youtube.com kontā - https://www.youtube.com/watch?v=1PloRNkxQEU

 Sākotnējā īsfilmas ideja noķert laiku un cilvēku stāstus Lubāna ezera krastos no divdesmit minūšu īsfilmas, filmēšanas gaitā pārtapa par filmu piecdesmit minūšu garumā. Par ko jāsaka paldies filmā iesaistītajiem cilvēkiem  - Antonam Švedam, Veltai Dragūnei, Uģim Bergmanim, Edītei un Dāvim Zaubēm, Ivaram Silkalnam un Mārim Valainim. 

Projekta ietvaros izveidota arī foto izstāde  par Lubāna ezera iedambēšanu. Tā atspoguļo 20 arhīvos, muzejos un privātajos albumos glabātās vēsturiskās fotogrāfijas, kas sastapušās ar 20 mūsdienu fotogrāfijām, kuras uzņemtas tajā pašā vietā, ļaujot katram apmeklētājam pašam novērtēt izmaiņas no 20.gs.10.gadiem-20.gs. 80.gadiem līdz 2018.gada pavasarim. 

Aiviekstes un Lubāna ezera padziļināšanas un regulēšanas darbi stipri pārveidoja mums šobrīd tik labi zināmo apkaimi, atsevišķās vietās līdz par nepazināšanai, dažas ir mainījušās laika grožos, citas mūsdienās vairs nav atrodamas un tikai pateicoties ļaužu atmiņām ir šobrīd atrodamas un dabā sazīmējamas. Lubāna ezers ir lielākais iedambētais ezers Baltijā un tā pārveidošana, iedambēšana, ir ievērojams hidrotehnisks sasniegums un nododams mantojums mūsu paaudzēm nākotnē…

Ir patiess prieks, ka izdevies īstenot sen lolotu sapni - noķert mirkli un palūkotos uz vēsturi, lai kaut uz brīdi apjaustu laika ritumu, dabas varenību un cilvēka gribasspēku.

Kopš 16.jūnija līdz vasaras beigām fotoizstāde ir apskatāma ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”, pēc tam tā ceļos uz Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru. Ja ir vēlme iepazīstināt savu pagastu, novadu iedzīvotājus ar Lubāna ezera izmaiņām, tad sazinies ar Lubāna mitrāja informācijas centru pa tālr. 29234956 vai e-pastā lubanamitrajs@gmail.com.

Filma un foto izstāde tapusi projekta  „Lubāns Latvijai toreiz un tagad” ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko īsteno biedrība „Pie Kraujas” no Madonas novada kopīgi ar projekta partneriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un „Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada. 


Ziņu sagatavoja: Ilze Sauša, tel. 29234956.
‌Publicēja: Sanita Soma, tel. 29130437.


 ‌
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »