Galerijas » Bērzaunes pagasta ekspedīcija

Pasākumu organizēja Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, sadarbībā ar Bērzaunes pagasta tūrisma informācijas punktu. Vietējā gida loma tika uzticēta bērzaunietēm Janai Mežvinskai un Silvijai Garbovskai.

Programma:

  • Ieskats metālapstrādes uzņēmumā “Metalix” un tikšanās ar tā saimnieku Gati Šmitu.
  • Sauleskalna bibliotēkas apskate un vadītājas Inetas Zvirgzdiņas stāstījums; vietējās „Mākslas studijas” darbu izstādes apskate un bērzaunietes Sarmas Cīrules dzejas lasījums.
  • Viesošanās Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Unas Miķelsones stāsts.
  • Nostāstiem apvītā maģiskā krusta meklēšana Bērzaunes senkapos kopā ar Gunu Vucāni.
  • Bišu dzīves iepazīšana Edgara Kramfta piemājas saimniecībā.
  • Kāpšana Latvijas augstākajā kalnā Gaiziņkalnā.
  • Tikšanās ar vietējiem pārtikas ražotājiem: Judīti un Egilu Ezerkalniem un bioloģisko saimniecību “Aizupes”. Stāsts par saimniekošanu un produkcijas  degustācija: gaļas kūpinājumi, kaltēti dārzeņi, maize, ābolu konfektes u.c.
  • Dāmu vokālā ansambļa "Vēlziedes" muzikālais sveiciens.
  • Viesošanās Dzintras Karavaičukas aitu saimniecībā.
  • Ciemošanās lauku mājā „Baidiņi” pie saimnieces Maldas Rudzītes (tel. 26363248), kas zināma kā gardu kūku cepēja. 

Tradīcija par Madonas novada pagastu apceļošanu tika aizsākta pagājušajā gadā. Alfabēta secībā esam jau apceļojuši Aronas, Barkavas un Bērzaunes pagastus. Nākošajā vasarā dosimies uz Dzelzavas un Kalsnavas pagastiem. Paldies bērzauniešiem par sirsnīgo uzņemšanu un ceļotājiem par labo kompāniju!

Foto: S.Soma

 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »