Galerijas » Velo ekskursija "Gar Aiviekstes krastiem"

Šī gada 10.jūlijā 70 velo draugi devās ekskursijā, kas veda maršrutā: Stalidzāni – Liepsalas – Meirāni – Visagals – Švāns – Stalidzāni. Maršruta kopējais garums bija ap 30 kilometri.

Velo brauciena laikā viesojāmies:

     * 0.Kalpaka piemiņas memoriālā “Liepsalas”;
     * aitu audzēšanas saimniecība "Zīles";
     * lauku mājā "Rozas" ar putnu kolekciju;
     * Meirānos;
     * pie Visagala ezera.

Dienas gaitā klausījāmies pavadošā gida un vēsturnieka Induļa Zvirgzdiņa stāstos.


Pasākumu organizēja: Madonas novada pašvaldība un Lubānas novada pašvaldība.


Foto: S.Soma


Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »