MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                            Pasākumu plāns aprīlī 

  

 

3.04. Madonas pilsētas 1. vidusskolas pasākums- sākumskolas    teātra diena                                           11.00-13.00

4.04. Madonas bibliotēkas pasākums  - Grāmatu svētki                                                                          10.00

5.04. Muzikālā teātra 7 Brīvdabas izrāžu dziesmu kokteilis                                                          19.00
        piedalās J. Suvorova, J.Vizbulis, māsa Legzdiņas, A. Auzāns
        biļetes 8-, 7-, 6-, € ,     darbosies kafejnīca

6.04. Čellu trio Melo – M koncerts „Jaunā sērija”                                                                              15.00
          biļetes 10-, 7-, 5-, €

 8. 04. Pasākums Madonas novada pensionētajiem pedagogiem                                                16.00- 19.00

8.04. Madonas novada bibliotēkā  skatuves runas konkurss , veltīts B. Martuževas dzejai - piedalās jauniešu dramatiskais kolektīvs

11.04. Vidzemes zonas mūsdienu deju kolektīvu skate                                                                 13.00
‌           -   piedalās mūsdienu deju grupa „Aliens”

12.04. Madonas pūtēju orķestrim – 55- jubilejas koncerts                                                           18.00
‌              ieeja bezmaksas

 15.04. Izrāde – H. Bergers „Balkonu ragneši”                                                                                    19.00
‌             komēdija, lomās Z. Jančevska, A. Ozoliņa, J. Kalniņš, M. Brūveris, V. Šoriņš
‌              biļetes 7-, 5,50, 4-, € ,  darbosies kafejnīca

16.04. Madonas VĢ pasākums – Talanti                                                     

16.04. Vokālais ansamblis „Veldze” sniedz koncertu Dzelzavā

17.04. Kokļu ansamblis „Rasa” piedalās kopmēģinājumā Valmierā

18.,19.04. Mazā deju skola viesojas Igaunijā

20.04. Dons – „Varanasi”- akustiskais koncerts                                                                               18.00
‌                   biļetes 10-, 9-, 8-,  €

26.04. Madonas deju apriņķa  jauniešu deju kolektīvu skate - koncerts                                    18.00
‌              piedalās TDA „Vidzeme”

27.04. Deju grupas „Dzirnas” koncerts „Barčikā”                                                                               17.00
‌             A. Daņiļeviča jubilejas koncerts, biļetes 7-, 5-, 4-, €

 29.04.   Latvijas leļļu teātra izrāde bērniem V. Bušs „Makss un Morics”                                    10.30
‌                   biļetes  3-, 2- €

30.04. Madonas novada PII un skolu tautisko deju kolektīvu skate                                           11.00

Tautas tēlotājmākslas studijas "Madona" darbu izstāde Cesvaines novada domes ēkā

‌Tautas tēlotājmākslas studijas "Madona" dalībnieces Laimas Lupiķes darbu izstāde "Lomu spēles"Madonas pilsētas kultūras nama 1. un 2. stāvā

 
   

Pieteiktās biļetes jāizņem nedēļu pirms pasākuma! 
Pēc tam neizņemtās biļetes tiek nodotas tirgošanā.

                                                           

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
Copyright © 2008-2014 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »