MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                        

   

                          Pasākumu plāns 

                          Novembris


 

1. . Slēgts pasākums - BMX 5 gadu jubilejas pasākums                     

5. Latvijas Leļļu teātra izrāde, L. Kirmuška  „Viens, divi, trīs- nu Tu esi brīvs”                        10.30   ; 12.30

           biļetes  2,50, 3-, €, tel. 64822631

5. Grupas „Jumprava” 30 gadu jubilejas koncerts                                                                                19.00

    biļetes  6-, 8-, 10-, 12-, €, tel. 64822631

6. BJC pasākums- koru sadziedāšanās- Madonas un Aizkraukles  novadi                                                  14.00-16.00
‌        ( piedalās mūsdienu deju grupa „Aliens”)

7. PII „Kastanītis” 70.g. jubilejas pasākums                                                                                                  17.00

8. Dziedošo ģimeņu pasākums „Spiets”                                                                                                18.00
‌          (piedalās Mazā deju skola, mūsdienu deju grupa "Aliens")

11. Lāčplēša dienas pasākumi

         Piemiņas brīdis Liseskalna kapos (organizē Madonas 2. v-sk.)                                                         15.00

        J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  kultūras namā                                          17.00
‌                ( piedalās jauniešu dramatiskais kolektīvs)

13. Madonas Valsts ģimnāzijas Valsts svētku pasākums                                                                                 17.00

14. Pasākums bērniem- SMOG dūmu, burbuļu pasākums                                                          17.00- 21.00
‌       biļetes ar flaijeri – 3-,€, bez 4-,€

14. SMOG SPECEFEKTU šovs                                                                                                        22.00- 04.00
‌         biļetes ar flaijeri 4-,€, bez 5-,€ no 16 gadu vecuma

15. Praulienas pagasta pasākumā, veltītā A. Kumsāra piemiņai,

‌( piedalās folkloras kopa   „Vērtumnieki”, koris „Madona”, kokļu ansamblis „Rasa”)

16. Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas dienai                                             18.00

      piedalās kori„Madona” un "Paula" (Igaunija),  vokālā grupa The Sound effect, deju kolektīvi - Mazā deju skola, „Vidzeme”, MVĢ deju kol.; VPDK „Vidzeme”, „Atvasara”, mūsdienu deju grupa „Aliens”.  muzikālais pavadījums Arturs Kloppe un Sandris Sproģis, koncerta vad. Ināra Cakule

18. U. Marhileviča autorkoncerts  „Tava sirds ir Tavas mājas”  ‌Darbosies kafejnīca                              18.00
‌          biļetes 8-, 10-, 12-, 18-,€, tel.tel. 64822631

20. Madonas pilsētas PII, skolu pārstāvju sapulce par Pilsētas egles iedegšanas pasākumu                               13.00

21. Lietuviešu cirka izrāde                                                                                                                      11.00
‌            biļete 4-,€ , tel. 64822631

25. Stand- up komēdija „Jaunais tētis”                                                                                                   19.00
‌        režisors J. Rijnieks, tēta lomā A. Ančevskis, biļetes 6-, 7-, 8-, 9-, €, tel. 64822631

26. Madonas Valsts ģimnāzijas pasākums- karjeras dienas                                                                     12.00- 14.00

26. Mūsdienu deju grupa „Aliens” piedalās skatē Valmierā

28. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums - pianista  A. Luņova / Ukraina / koncerts                     19.00

     ieeja brīva

29. Madonas novada amatierteātru  skate                                               k. n.

 ‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
Copyright © 2008-2014 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »