MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                        

   

                          Pasākumu plāns
                                                                                                 Oktobris


 

1.-4. 12. Saiemas vēlēšanas                                                      

4.  Svecīšu svētki Liseskalna kapos                                                                                                        18.30

8.  Skolotāju dienai veltīts koncerts                                                                                                       18.00
 

11. Madonas uzņēmēju dienas un Kartupeļu svētki         Multifunkcionālajā hallē                                   no 9.00

    (piedalās  vokālā grupa „the Sound effect", folkloras kopa „Vērtumnieki”,mūsdienu deju grupa  „Aliens”

12.Jaunums!- iepazīstinām ar amatierteātru Gada izrādēm!

   Gada izrāde 2013- Smiltenes Tautas teātris , P. Putniņš   „Pusdūša”, režisors A. Māsēns                 14.00

       biļetes   3-, 4 -, €   no 3.09.   k/t "Vidzeme"          

12. Madonas Mākslas studijas darbu izstāde Imantas kultūras centrā  Rīgā

15.Muzikāla leļļu izrāde bērniem „Jautrās astes”                                                              10.30;  12.30

      biļetes 3,-, 2 ,50   €  no  16. 09. k/t  "Vidzeme"                                          

17. Vijolnieka R. Ozola jubilejas koncerts piedaloties LNSO stīgugrupai                                          19.00
repertuāra –klasika, mūzika no kino zelta  repertuāra                                                                                  

      biļetes  6-, 8-, 10-, 12-,€     no 9.09. k/t "Vidzeme"

23. Madonas 1. vidusskolas pasākums  pirmo klašu audzēkņiem                                                           11.00

24. Latvijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts                                                                   19.00

      biļetes 5-, 6-, 8-, € no 1.10.

25. Ledus balets                                                                                                                             12.00

‌27. līdz 31. oktobrim "Madonas mūzikas sesija 2014"

30. Pirmo reizi Madonā Jaunais Rīgas teātris !             

     M. Zoščenko „Amizants gadījums” režisore M. Ķimele,                                                                      19.00
lomās  V. Daudziņš, A. Eņģele, I. Hermanis, izrāde 1h 50 min,

      biļetes  6-, 7-, 10,- 12-, €   no 3. 09. k/t "Vidzeme"

 

                              Novembris


 

1. . Slēgts pasākums - BMX 5 gadu jubilejas pasākums                     

5. Latvijas Leļļu teātra izrāde, L. Kirmuška  „Viens, divi, trīs- nu Tu esi brīvs”                        10.30   ; 12.30

           biļetes  2,50, 3-, €, tel. 64822631

5. Grupas „Jumprava” 30 gadu jubilejas koncerts                                                                                19.00

    biļetes  6-, 8-, 10-, 12-, €, tel. 64822631

6. BJC pasākums- koru sadziedāšanās- Madonas un Aizkraukles  novadi                                                  14.00-16.00
‌        ( piedalās mūsdienu deju grupa „Aliens”)

7. PII „Kastanītis” 70.g. jubilejas pasākums                                                                                                  17.00

8. Dziedošo ģimeņu pasākums „Spiets”                                                                                                18.00
‌          (piedalās Mazā deju skola, mūsdienu deju grupa "Aliens")

11. Lāčplēša dienas pasākumi

         Piemiņas brīdis Liseskalna kapos (organizē Madonas 2. v-sk.)                                                         15.00

        J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  kultūras namā                                          17.00
‌                ( piedalās jauniešu dramatiskais kolektīvs)

13. Madonas 1. vidusskolas pasākums sākumskolas klasītēm                                                                         11.00

13. Madonas Valsts ģimnāzijas Valsts svētku pasākums                                                                                 17.00

14. Pasākums bērniem- SMOG dūmu, burbuļu pasākums                                                          17.00- 21.00
‌       biļetes ar flaijeri – 3-,€, bez 4-,€

14. SMOG SPECEFEKTU šovs                                                                                                        22.00- 04.00
‌         biļetes ar flaijeri 4-,€, bez 5-,€ no 16 gadu vecuma

15. Praulienas pagasta pasākumā, veltītā A. Kumsāra piemiņai, piedalās

       folkloras kopa   „Vērtumnieki”, koris „Madona”, kokļu ansamblis „Rasa”

16. Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas dienai                                             18.00

      piedalās koris „Madona”, Mazā deju skola, vokālā grupa The Sound effect, deju kolektīvi „Vidzeme”, VPDK „Vidzeme”, „Atvasara”, mūsdienu deju grupa „Aliens”.  Arturs Kloppe un Sandris Sproģis

18. U. Marhileviča autorkoncerts  „Tava sirds ir Tavas mājas”                                                         k. n. 18.00
‌          biļetes 8-, 10-, 12-, 18-,€, tel.tel. 64822631

20. Madonas pilsētas PII, skolu pārstāvju sapulce par Pilsētas egles iedegšanas pasākumu                               13.00

21. Lietuviešu cirka izrāde                                                                                                                      11.00
‌            biļete 4-,€ , tel. 64822631

25. Stand- up komēdija „Jaunais tētis”                                                                                                   19.00
‌        režisors J. Rijnieks, tēta lomā A. Ančevskis, biļetes 6-, 7-, 8-, 9-, €, tel. 64822631

26. Madonas Valsts ģimnāzijas pasākums- karjeras dienas                                                                     12.00- 14.00

26. Mūsdienu deju grupa „Aliens” piedalās skatē Valmierā

28. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums - pianista  A. Luņova / Ukraina / koncerts                     19.00

     ieeja brīva

29. Madonas novada amatierteātru  skate                                               k. n.

 ‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
Copyright © 2008-2014 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »