MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423

direktora vietas izpildītāja: Valda Kļaviņa 29424739

mākslinieciskās daļas vadītāja Ināra Cakule tel.26339045

kultūras pasākumu organiztore Aija Špure 26102796

e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase: tel.64822631,

 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

     

Kultūras namam- tautas namam-aizsargu namam 80!

 14.novembrī plkst.18.00 koncerts un izstāde

https://www.youtube.com/watch?v=5jKdGE4QjLo

https://www.youtube.com/watch?v=cfmXZhHuv0k


Pasākumu plāns
  janvāris

                   15.- 17.   5.Starptautiskais J. Norviļa jauno pianistu konkurss

 15. Pianistes Dinas Joffes solo koncerts                                         k. n.     19.00

    biļetes 3-, 5-, €  k/t  un biļešu paradīzes kasēs

16. Konkursa I kārta                                                                       k. n.      10.00

17. Meistarklases                                                                            k. n.      10.00
        Konkursa II kārta                                                                      k. n.     12.00

      Laureātu Noslēguma koncerts                                                   k. n.     17.00

 20.01. Barikādēm - 25      Barikāžu atceres vakars Saieta laukumā.                                       plkst.18.00

22. BJC pasākums- novadu apvienības skolu 1.-4. klašu koru mēģinājums un koncerts  „Kur ko likt?”        k. n.    16.00

       ieeja bez maksas

 28. Madonas VĢ    pasākums – Mūzikas balva                              k. n.     17.00

31. Koncerts – dziesmas un romances no kinofilmām  izpilda V. Kozlitins                   k. n.    16.00

    biļetes 3-, 4-, €   k/t  un biļešu paradīzes kasēs

  

  februāris

5. Madonas koru apriņķa jaukto koru kopmēģinājums                                                              k. n.    19.00

6. MADONAI - 90
        Koncerti  – "Ielūgums"                                                              Barkavas kultūras namā          15.00
                                                                                                          Degumnieku tautas namā        19.00

     piedalās   Madonas pūtēju orķestris, vokālā grupa „The Sound Effect”, TDA „Vidzeme”, jauniešu dramatiskais kolektīvs

6. Senioru jauktais koris „Mantojums” piedalās kopmēģinājumā un    koncertā  Alūksnes kultūras namā.

7. Koncertprogramma „No četriem novadiem”                                                                  k. n.   15.00
‌     piedalās IGO, I.Sutugova, G. Krievkalna, A.Auzāns   biļetes 12-, 10-, 8-, €

12. Madonas pilsētas 1. vidusskolas žetonu vakars                                                                  k. n.   18.00

13. Sporta deju festivāls „Madonas valsis”                                                                      k. n.   11.30
‌        biļete 5-, € , bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez maksas

14. Madonai 90
‌           Koncerts – "Ielūgums"                              Sarkaņu pagasta tautas namā "Kalnagravas"      plkst.15.00
‌  piedalās kokļu ansamblis ”Rasa”, deju kolektīvs „Atvasara”, 1.-2. klašu tautisko deju kolektīvs, mūsdienu deju grupa „Aliens”

19.- 21. XVII Starptautiskais masku tradīciju festivāls                     

       19.  Konferences atklāšana utt.                                                             k. n.    17.00
‌               Latvijas un ārvalstu masku grupu koncerts                                      k. n.   19.00

        20. Konferences darba turpinājums                                                       k. n.    10.00
‌             Bērnu rīts un masku zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana         k. n.   11.00
‌              Masku gājieni Barkavā, Praulienā, Ļaudonā, Sarkaņos                                 13.00
‌              Masku saiets un grupu izrādīšanās                                                   k. n.   17.00
‌              Danču vakars  un individuālo masku skate Madonas Kultūras namā      k. n.   21.00

         21. Konferences noslēgums                                                                 k. n.   10.00
‌               Masku gājiens uz Priežu kalnu no Saieta laukuma                                      12.oo
‌               Maskošanās tradīcijas un folkloras kopu uzstāšanās Priežu kalnā                 12.30

Dalībnieki  Masku grupas:  ‌Lietuva - Užgavēņa masku grupa no  Plunges – folkloras kopa Vaisgamta.
‌‌Latvija - Čigāni, Budēļi, Ķekatas, Sieti, Dzērvju kāsis,Vecīši, Miežvilki no Rīgas, Limbažiem, Katlakalna, Bārbeles, Vidrižiem, Tomes, Lielvārdes, Tārgales, Remtes, Mālpils, Ogres, Olaines un Madonas.
‌Konferencē piedalīsies masku tradīciju pētnieki Aīda Rancāne (Latvija), Arūns Vaicekausks (Lietuva), Karstens Bregenhojs (Dānija, Somija).

 22. Skatuves runas konkurss                                                         BJC telpās
‌         piedalās jauniešu dramatiskais kolektīvs

26. Madonas VĢ žetonu vakars                                                                    k. n.    18.00

27. Madonai 90                                                                                        k. n.    15.00
‌      Madonas blakus novadu pašdarbības kolektīvu koncerts  "Ai, kaimiņi, nāburdziņi" 
Madonas pūtēju orķestris, Ērgļu novads - deju kolektīvs "Rūdis", Cesvaines novads, Varakļānu novads, Lūbānas novads, Jaunpiebalgas novads, Pļaviņu novads, Krustpils novads, Gulbenes novads, Rēzeknes novads, Vecpiebalgas novads.                                                   

28. Straptautiskais flamenko koncertuzvedums „KARMENA”               k. n.    19.00
‌      biļetes   12-, 10-, 8-, €

 ‌

‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               

 
 

 
31.janvārī plkst.16.00
Koncerti
7.februārī plkst.15.00
13.februārī
Koncerti
28.februāris plkst.19.00
8.martā plkst.19.00
2.aprīlī
  
Copyright © 2008-2016 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »