D

MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                        

   

                          Pasākumu plāns 

                          Novembris


 

1. . Slēgts pasākums - BMX 5 gadu jubilejas pasākums                     

5. Latvijas Leļļu teātra izrāde, L. Kirmuška  „Viens, divi, trīs- nu Tu esi brīvs”                        10.30   ; 12.30

           biļetes  2,50, 3-, €, tel. 64822631

5. Grupas „Jumprava” 30 gadu jubilejas koncerts                                                                                19.00

    biļetes  6-, 8-, 10-, 12-, €, tel. 64822631

6. BJC pasākums- koru sadziedāšanās- Madonas un Aizkraukles  novadi                                                  14.00-16.00
        ( piedalās mūsdienu deju grupa „Aliens”)

7. PII „Kastanītis” 70.g. jubilejas pasākums                                                                                                  17.00

8. Dziedošo ģimeņu pasākums „Spiets”                                                                                                18.00
         (piedalās Mazā deju skola, mūsdienu deju grupa "Aliens")

11. Lāčplēša dienas pasākumi

         Piemiņas brīdis Liseskalna kapos (organizē Madonas 2. v-sk.)                                                         15.00

        J. Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  kultūras namā                                          17.00
‌                ( piedalās jauniešu dramatiskais kolektīvs)

13. Madonas Valsts ģimnāzijas Valsts svētku pasākums                                                                                 17.00

14. Pasākums bērniem- SMOG dūmu, burbuļu pasākums                                                          17.00- 21.00
‌       biļetes ar flaijeri – 3-,€, bez 4-,€

14. SMOG SPECEFEKTU šovs                                                                                                        22.00- 04.00
‌         biļetes ar flaijeri 4-,€, bez 5-,€ no 16 gadu vecuma

15. Praulienas pagasta pasākumā, veltītā A. Kumsāra piemiņai,

‌( piedalās folkloras kopa   „Vērtumnieki”, koris „Madona”, kokļu ansamblis „Rasa”)

16. Svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas dienai                                             18.00

      piedalās kori„Madona” un "Paula" (Igaunija),  vokālā grupa The Sound effect, deju kolektīvi - Mazā deju skola, „Vidzeme”, MVĢ deju kol.; VPDK „Vidzeme”, „Atvasara”, mūsdienu deju grupa „Aliens”.  muzikālais pavadījums Arturs Kloppe un Sandris Sproģis, koncerta vad. Ināra Cakule

18. U. Marhileviča autorkoncerts  „Tava sirds ir Tavas mājas”  ‌Darbosies kafejnīca                              18.00
‌          biļetes 8-, 10-, 12-, 18-,€, tel.tel. 64822631

20. Madonas pilsētas PII, skolu pārstāvju sapulce par Pilsētas egles iedegšanas pasākumu                               13.00

21. Lietuviešu cirka izrāde                                                                                                                      11.00
‌            biļete 4-,€ , tel. 64822631

25. Stand- up komēdija „Jaunais tētis”                                                                                                   19.00
‌        režisors J. Rijnieks, tēta lomā A. Ančevskis, biļetes 6-, 7-, 8-, 9-, €, tel. 64822631

26. Madonas Valsts ģimnāzijas pasākums- karjeras dienas                                                                     12.00- 14.00

26. Mūsdienu deju grupa „Aliens” piedalās skatē Valmierā

28. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums - pianista  A. Luņova / Ukraina / koncerts                     19.00

     ieeja brīva

29. Madonas novada amatierteātru  skate                                               k. n. 

      Praulienas amatierteātris , E. Cīrulis „Veikalnieki”                               11.00

     Lauteres amatierteātris , S. Pence- Neimane”Vai Tobijam patiks”       12.30

     Meirānu amatierteātris , A. Niedzviedzis „Viņa ir īstā, muterīt”           15.00                  

     Saikavas amatierteātris, A. Birbele „Kapusvētku PR”                           17.30

 

                       Decembris

1. SIA „Namsaimnieks” organizētā sanāksme māju vecākajiem                                                          19.00

3. Valmieras teātra izrāde , R. Topors „Ziema zem galda”                                                              19.00
‌          pasaka pieaugušajiem bez starpbrīža, lomās M. Mennika, M. Bezmers, K. Neimanis  u.c. ,    
‌          biļetes 10-, 8,50, 7-, €

5. Mūsdienu deju grupa „Aliens” piedalās Madonas novada aktīvāko jauniešu  apbalvošanas pasākumā
‌      „Sudraba Gailis 2014” Kalnagravās

6. Pilsētas egles iedegšanas pasākumi

    * Madonas muzejā -  Eglīšu rotājumu-ābolīšu darbnīca                 12.00- 15.00

    * Madonas VĢ  - Ziemassvētku pasts                                              14.00- 17.00

    * K/t „Vidzeme”  - bērnu darbu izstāde „Bumbulis”

                                   Multfilmu seansi                                     14.00, 15.00, 16.50

    * Saieta laukumā:
‌                                   Sniegavīru rotaļas                                              15.30- 17.30

                                   Pilsētas egles iedegšana                                         16.00

    * Madonas kultūras namā: 

              Madonas mākslas skolas radošās darbnīcas                         14.00- 18.00

              Ziemassvētku tirdziņš                                                         14.00- 18.00

             Komēdija visai ģimenei „Sniegbaltītes skola”                    k. n.      18.00
‌             piedalās J. Jarāns, D. Porgants, L. Šomase, S. Didžus, J. Buķelis u.c.
‌              biļetes 11-, 9-, 7-, 6-, €

7.  Teātra izrāde „Mūsu ēras sākumā”                                                        17.00
‌     režisore I. Priede, izrādē iesaistīti jaunieši no visas Latvijas, arī Madonas novada,
‌     ieeja - ziedojumi

7.  Kokļu ansamblis „Rasa” piedalās koncertā „Gaismas ceļš” Rīgā

10.,11. Kursi skolu un amatierteātru režisoriem „Dramaturģijas pamati   un luguanalīze”         

13. Koris „Madona” piedalās sadraudzības koncertā Sēlpilī

13. Madonas k. n. pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts                    15.00
‌    piedalās: popgrupa Smaidiņš,senioru dāmu deju grupa, Mazā deju skola, Madonas pūtēju orķestris u.c.

14. Ziemassvētku koncerts „Tavas pēdas sniegā”                                           15.00
‌       piedalās A. Ērglis, E. Zālīte mūziķu grupa J. Strazda vadībā
‌       biļetes 12-, 10-, 8-, 6-, €

14. Kokļu ansamblis sniedz Ziemassvētku koncertu Stāmerienē

17. Madonas pilsētas 1. vidusskolas Ziemassvētku pasākums  5.-12.klasēm                16.30 

18. Madonas VĢ Ziemassvētku koncerts                                                                  17.00

19. Folkloras kopa „Vērtumnieki” piedalās Ziemassvētku pasākumā Druvienā

20. BJC organizēts pasākums ģimenēm „Cirks ir atbraucis”                                        14.00
‌      piedalās BJC pulciņi

20. Kokļu ansamblis sniedz koncertu Sīmaņa baznīcā Valmierā

24. Koris „Madona” uzstājas Lazdonas luterāņu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojumā

27. Ziemassvētku pasākums visai ģimenei kopā ar folkloras kopu  „Vērtumnieki”- rotaļas danči u.c.   12.00

28. Kokļu anasamblis „Rasa” piedalās  projekta „Gaismas ceļš” noslēguma koncertā Rīgā, Doma baznīcā

28.  „Mazā cilvēciņa” Ziemassvētku pasākums                                        

1.01. Jaungada balle                                                                                             00.30
‌         Biļete 3-,€, darbosies kafejnīca ‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
Copyright © 2008-2014 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »