MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                        

Pasākumu plāns
Aprīlis

 

1.04. Madonas 1.vidusskolas  sākumskolas joku diena!                                                                   11.00
 (piedalās Mazā deju skola 1. klašu kol.; mūsdienu deju grupa "Aliens")
1.04. BJC pasākums "Ceļā uz Dziesmu svētkiem"                                                                    14.30
 
( piedalās Mazā deju skola 3.-4.kl. kolektīvs; mūsdienu deju grupa "Aliens"divi sastāvi)

Pasākumi Lieldienās

3.04. BATTERY Energy Tour – Nill Ketner Debijas albuma  DJ šovs                                         22.00- 03.00
        biļetes  ar flaieri – 4-,€, bez 5-,€                              

5.04. Lieldienu koncerts ar Madonas k. n. pašdarbības kolektīvu  piedalīšanos                                    15.00
‌          jauniešu daramatiskais teātris, Mazā deju skola 5.-7. klašu kolektīvs, popgrupa Smaidiņš, jauniešu vokālais ansamblis "The Sound effect", mūsdienu deju grupa "Aliens", "Madonas dāmas", senioru deju kolektīvs "Atavasara", TDA "Vidzeme", senioru jauktais koris "Mantojums"

6.04.  Rotaļas un dziesmas kopā ar grupu Ilģi pie Madonas kultūras nama                                 11.00
‌          „Iļģu”  Lieldienu koncerts „Trīs rītiņi saule lēca”                                                                  12.00

‌             biļetes  7-, 9-, 11-,€
‌?ct=kultura_pasakumi&fu=read&id=4792#lightbox[a]/0/  -  Grupa "Iļģi" koncertu atceļ

9.04. Čellu trio „Melo -M” jaunā koncertprogramma"No meža mēs nākam"                                19.00
‌          
  biļetes 7-, 10-, 12-, 15-, €

10. Teātra improvizācijas trupas "Spēle" un stand- up comedy vakars ar Jāni Skuteli             19.00
‌            par biļešu cenām sekojiet  informācijai   8,-;13.-  euro

‌11.04. Kora Madona un draugu koncerts "Tautasdziesmas spēks"                                            19.00
‌        jauktais koris "Madona"; Praulienas jauktais koris ; Vecpiebalgas Muižas koris, TDA Vidzeme, Mazā deju skola, Madonas dāmas.  IEEJA BRĪVA

‌11.04. Madonas novada vokālo ansambļu skate Madonas muzikas skolā                                               12.00
        ‌ - piedalās  "The sound effect"

‌12.04. Madonas koru apriņķa kopkora mēģinājums                                                                             12.00

‌19.04. Skolēnu Deju svētku skate                        

‌ 23.04. Madonas valsts ģimnāzijas pasākums - Talanti                                                                        17.00              

24. Koncerts „Pieskaries brīnumam” Endija, D. Skutelis                                                               19.00
‌            biļetes  8-, 9-, 10 -,€ no 25. februāra

‌25.04. Skolēnu Vidzemes un Latgales Simfonisko orķestru skate               

‌30.04. Madonas 1.vidusskolas koncerts                                                                                              16.00
‌          (piedalās deju grupa "Aliens"

‌Tautas tēlotājmākslas studijas "Madona"darbu izstādes Saikavas tautas namā,  Lazdonas bibliotēkā, jaunas izstādes Madonas kultūras nama foajē.Maijs

‌30.04. - 7.05. jauktais koris "Madona" koncertbrauciens uz uz Īriju (Dublina)- piedalīšanās latviešu dziesmu svētkos

‌1.05. Jauniešu veltījums Latvijas neatkarības dienai koncertuzvedums "Viens no mums"                        17.00

‌ jauniešu vokālā grupa „The sound effect”( vad.Ilze Rijniece), instrumentālā grupa „Frekvence” (Undis Sprūdžs - ģitāra, Atis Kriškāns – bungas, Artūrs Kančs  - basģitāra) , Kaspars Mālnieks,  Artūrs Biķernieks – vokāls un vijole, Kate Lasmane – flauta, Gundega Viļčevska - vijole, Evija Rudzīte - akustiskā ģitāra, deju grupa „Aliens” ( vad.Ināra Cakule), deju pāri Zane Cakule un Jānis Plāte, Jeļena Rudzīte un Lauris Galejs u.c.

‌1.05. "Madonas dāmas" piedalās koncertā Vecpiebalgā
‌1.05. "Vidzeme"(vid.pdk) piedalās koncertā Ērgļos  - ielūdz deju kolektīvs Pastalnieki

‌3.05. Arvīda Krieva dokumentālā filma "Freimis" (ziedojumi Mārtiņa Freimaņa fondam)               k/t Vidzeme       17.00
‌ 

2.05 Madonas novada pasākums aizbildņu ģimenēm                                                                                         15.00

    piedalās deju kolektīvs „Atvasara”, mūsdienu deju grupa „Aliens”, jauniešu vokālā grupa "The sound effect", TDA "Vidzeme" (vid.PDK) Madonas pūtēju  orķestris

9.05 J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums – koncerts                                                               16.00
‌         Muzicējam kopā ar orķestri,   ieeja bezmaksas

10.05. Ļaudonas jauktā kora „Lai top!”   koncertuzvedums „Ceļojums? Lai top!”                                  15.00
‌           ieeja bezmaksas

13.05.  Madonas novada skolu 1.- 9. klašu olimpiāžu  uzvarētāju  apbalvošana                                                  14.00 

15.05. Dziedniecības grupu saiets                                                      

16. Mūsdienu deju grupa „Aliens” piedalās A. Burova muzeja  organizētajā pasākumā Vestienā

17.05. Madonas koru apriņķa koru skate                                                                                               12.00

18.05. Acu pārbaude "Elegant optik" Madonas iedzīvotājiem (bez maksas  )                                                  no 10.00

22.05. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas izlaidums                                                                                       16.00

23.05. Madonas novada  amatierteātru skate / ja būs kolektīvi/         

27.05.  PII „Kastanītis”  izlaidums                                                                                                                  16.00

28.05. PII „Saulīte”       izlaidums                                                                                                                 17.00

30.05. J. Simsona Madonas mākslas skolas izlaidums                                                                                    17.00

30.05.   20. Latvijas senioru deju diena „Madonas piecdancis”                                     sporta centrs 18.00
‌              (piedalās deju kolektīvs „Atvasara")

       ieeja bezmaksas                                       

 

                 

‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
1.maijs 17.00
1.maijs 17.00
   
Copyright © 2008-2015 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »