MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423
direktore: Skaidrīte Strade  tel.26324380
e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

                            

   

                          Pasākumu plāns maijā


Latvijas Republikas atjaunošanas dienai veltītie pasākumi:

1.05.. Koncerts „Ver durvis- ienāc”                                                                                                19.00

   piedalās:  k. n. jauniešu kolektīvi- vokālā grupa „Smaidiņš”, deju grupa „Aliens”, jauniešu dramatiskais kolektīvs,
                  Latvijas kultūras koledžas laikmetīgās dejas kurss,
                  J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņi,
                 BJC video un foto pulciņš „Madonas acis”

    ieeja bezmaksas

1.05. Svētku balle kopā ar mūziķiem no Cēsīm                                                                             22.00- 02.00
          biļete 3,-  €,  darbosies kafejnīca

2.05.  Grupas K Trio koncerts                                                                                                       19.00
         K. Martinsson – Islande, P. Cleaver- Lielbritānija, A. Buiķis- Latvija/ Madona
‌           spēcīgas , neaizmirstamas emocijas džeza noskaņās
‌           biļetes 5-, 4-, k/t  kasē

 

7.05. Madonas novada izglītības iestāžu olimpiāžu uzvarētāju  apbalvošana  / 10. – 12. klases /               15.00

8.05.  Madonas pilsētas 1. vidusskolas olimpiāžu uzvarētāju  apbalvošana                                              16.00

10.05. Madonas kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvu sveiciens - koncerts   māmiņām  Mātes dienā   16.00

13.05.  Eiroparlamenta deputātu kandidāta A. Mirska tikšanās ar  vēlētājiem                                           17.00

‌14.05. Madonas novada izglītības iestāžu olimpiāžu uzvarētāju  apbalvošana / 1. – 9. klases /                   14.00

17.05. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums – koncerts „Muzicējam kopā ar orķestri”           16.30

17.05. Skolu  pūtēju orķestru festivāls  ( piedalās vokālā grupa „Smaidiņš”)                                              sporta hallē

 18.05.  Madonas koru apriņķa koru kopmēģinājums                                                                               12.00

 19.- 24. Eiroparlamenta vēlēšanu iecirknis                                         k. n.

23.05. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas izlaidums                                                                                 15.00

29.05. PII „Saulīte”  izlaidums                                                                                                                17.00

30.05. Madonas Mākslas skolas izlaidums                                                                                               18.00

31.05. PII „Kastanītis”  izlaidums                                                                                                            14.00  

31. Koris „Madona” piedalās Cimzes dienās Valkā

 

  Pasākuma plāns jūnijā

01.06. VP TDA „Vidzeme” piedalās koncerta „Lec saulīte” mēģinājumā Ķīpsalā

01.06.  Kokļu ansamblis „Rasa” piedalās Cēsu koncertzāles „Četri vārti” atklāšanas koncertā

01.06. Deju grupas „Aliens” koncerti- izbraukumi Ērgļu saieta namā un Cēsīs bērnu svētkos

 Pilsētas svētku ietvaros: 

 04.06. Madonas kultūras nama jauniešu kolektīvu koncerts  „Ver durvis- ienāc”                  k. n.   19.00
‌Piedalās: deju grupa „Aliens”, vokālā grupa „Smaidiņš”, jauniešu dramatiskais kol.
Ieeja bezmaksas

06.06. Deju grupa „Aliens” piedalās Madonas bibliotēkas rīkotajā pasākumā

06.06. Draudzības koncerts- piedalās VP TDA „Vidzeme”,                                                                       k. n.    19.00

     sadraudzības pilsētas Boržomi /Gruzija/ TDA   

07.06. Pasākums ģimenēm                                                                                            skvērā pie k. n. no 10.00
‌Piedalās: Mazā deju skola, deju grupa „Aliens”, popgrupa „Smaidiņš”, Madonas dāmas, eksotisko deju grupa „Ugunspuķe”

SIA „Valmieras kinostudija” izrāde bērniem                                                                           k. n.    11.00
‌I. Strads, K. Salmiņš „Madagaskāra. Sākums”, auditorija- 4-12 gadi, izrādes ilgums 1 h 10 min

07.06. Tēlotājas mākslas studijas „Madona” darbu izstādes atklāšana                                             muzejs   14.00
‌ 

13.06. Madonas VĢ 9. klases izlaidums                                                                                          k. n.     18.00

14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis                                                          Šķeltais akmens   12.00
‌Piedalās: jauktais koris „Madona”

21.-22.06. VP TDA „Vidzeme” piedalās deju uzvedumā „Lec,saulīte”                                                  Mežaparks

23.06. Latvijas Radio 2 un TV veidotais Svētku koncerts  „Līgojam Madonā”                             estrāde no 21.00
‌Piedalās M.K.Kalniņš, V. Lapčenoks, Ž. Siksna, S. Tīna, J. Vizbulis u.c.
‌koncertā piedalās deju kolektīvs „Atvasara”

Biļetes 7-, 6-, 5-,  k/t „Vidzeme”, pasākuma dienā dārgāk
‌Balle  kopā ar grupu „Bruģis”

 

Pieteiktās biļetes jāizņem nedēļu pirms pasākuma!
Pēc tam neizņemtās biļetes tiek nodotas tirgošanā.

                                                           

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               


 
 

 
Copyright © 2008-2014 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »